Kursna lista

Kursna lista je isključivo informativnog karaktera, a kovertor služi za konverziju efektivnog novca te u isti nije uključena provizija za konverziju.