Krediti obezbijeđeni policom osiguranja sa otkupnom vrijednosti

Kredit obezbijeđen 100% policom osiguranja sa otkupnom vrijednosti

Gotovinski kredit čiji je iznos obezbijeđen policom životnog osiguranja. Iznos odobrenog kredita stavlja se na raspolaganje u korist Vašeg tekućeg računa otvorenog u našoj banci ili isplatom u gotovini sa namjenskog računa Banke. Vlasnik police osiguranja može biti korisnik kredita ili treća osoba. 

 

Iznos kredita 90% od iznosa otkupne vrijednosti police/KM
Rok otplate do 10 godina
Instrumenti obezbjeđenja
  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni
  • polica životnog osiguranja sa otkupnom vrijednosti vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita