Kredit za obrtni kapital

Namjena ovog kredita je finansiranje obrtnog kapitala i pokrivanje nedostatka likvidnih sredstava.

 

Iznos kredita:

Zavisi od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, te ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

 

Rok otplate: Do 12 mjeseci.

 

Način otplate:

Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda), u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama ili u jednakim mjesečnim ili kvartalnim anuitetima.