Kredit za obrtni kapital

Namjena ovog kredita je finansiranje obrtnog kapitala i pokrivanje nedostatka likvidnih sredstava.

Iznos kredita:
Zavisi od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, te ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci banke.

Rok kredita:
Do 12 mjeseci.

Način otplate:
Otplata glavnice odjednom(na kraju perioda),u jednakim mjesečnim ili kvartalnim ratama ili u jednakim mjesečnim ili kvartalnim anuitetima.