Kredit pokriven novčanim depozitom djelimično ili u potpunosti

Namjena ovog kredita je finansiranje dugoročnih potreba u situacijama gdje vlasnik društva ili drugo fizičko ili pravno lice nudi za osiguranje djelimični ili 100%-tni novčani depozit.

Iznos kredita:
Do visine iznosa depozita.

Rok otplate:
Do 120 mjeseci, do isteka depozita-vezan za namjenu i potreban novčani tok.

Način otplate:
Otplata glavnice odjednom (na kraju perioda), u jednakim mjesečnim, kvartalnim ili polugodišnjim ratama ili anuitetima.