Kratkoročni krediti

Kroz različite modele kratkoročnog financiranja Sparkasse Bank nastojat će Vaše svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima uskladiti s prirodom i dinamikom poslovanja društva.

Poslovni novčani tokovi u idealnim se uslovima mogu tačno predvidjeti što dakako nije slučaj u stvarnosti. Dobavljači Vam mogu ponuditi atraktivne rabate prilikom avansnog plaćanja, no radi usporene naplate potraživanja Vašem društvu nedostaju obrtna ili sredstva za održavanje tekuće likvidnosti. Kratkoročnim kreditima, odnosno kreditima s rokom povrata do godine dana, prvenstveno se osiguravaju sredstva za prevladavanje navedenih potreba.

U ponudi kratkoročnog finansiranja Sparkasse Bank ističemo:

  • krediti za obrtni kapital,
  • krediti za izvoz i pripremu izvoza roba i usluga,
  • revolving krediti,
  • krediti po osnovu prekoračenja na transakcijskom računu,
  • krediti pokriveni djelimično ili u potpunosti novčanim depozitom,
  • okvir za kratkoročne pozajmice.

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike finansiranja određuju nadležna tijela banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom klijenta, kontribucijom u prihodima banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s klijentom.