Kratkoročni krediti

Kroz različite modele kratkoročnog finansiranja, Sparkasse Bank nastojat će Vaše svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima uskladiti s prirodom i dinamikom poslovanja društva.

Poslovni novčani tokovi u idealnim se uslovima mogu tačno predvidjeti, što dakako nije slučaj u stvarnosti. Dobavljači Vam mogu ponuditi atraktivne rabate prilikom avansnog plaćanja, ali ponekad usporenom naplatom potraživanja Vašem društvu mogu nedostajati obrtna ili sredstva za održavanje tekuće likvidnosti. Kratkoročnim kreditima, odnosno kreditima s rokom povrata do jedne godine, prvenstveno se osiguravaju sredstva za prevladavanje navedenih potreba.

 

Izdvajamo sljedeće modele kratkoročnog finansiranja:

•   krediti po osnovu prekoračenja na transakcijskom računu,

•   krediti za obrtni kapital,

•   krediti za izvoz i pripremu izvoza roba i usluga,

•   krediti pokriveni djelimično ili u potpunosti novčanim depozitom,

•   revolving krediti,

•   okvir za kratkoročne pozajmice.

 

Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike finansiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom klijenta, kontribucijom u prihodima Banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s klijentom.