Kontakti

Stanovništvo i pravna lica

Ukoliko želite informacije o proizvodima i uslugama za stanovništvo i pravna lica možete nas kontaktirati na:

Info centar: 033 280 300
E-mail: info@sparkasse.ba

Ukoliko niste zadovoljni našom uslugom i imate reklamaciju ili prigovor na naš rad, kontaktirajte nas putem naših oficijelnih kanala:

Telefona 033 280 269
Email-a: reklamacije@sparkasse.ba
Fax: 033 280 249

Sparkasse Bank dd BiH Centrala
Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Tel. 033/ 28 03 00
Fax. 033/ 28 02 30
E-mail:
info@sparkasse.ba

FILIJALA SARAJEVO

Adnan Mušić
Zmaja od Bosne 7, Sarajevo 71000
Tel. 033/ 72 24 01
Fax. 033/ 722 420
e-mail: adnan.music@sparkasse.ba

FILIJALA BANJA LUKA

Srđan Travar
Vase Pelagića br. 10, Banja Luka
Tel. 051/340 017
Fax. 051/ 34 00 30
e-mail: srdjan.travar@sparkasse.ba

FILIJALA BIHAĆ

Amir Kosović
V Korpusa, Bihać 77000
Tel. 037/ 22 90 54
Fax. 037/ 32 70 79
e-mail: amir.kosovic@sparkasse.ba 


FILIJALA TUZLA
Emir Selesković
Alije Izetbegovića bb, Tuzla 75000
Tel. 035/ 30 07 51
Fax. 035/ 30 07 57
e-mail: emir.seleskovic@sparkasse.ba

FILIJALA ZENICA

Erdin Doglod
Maršala Tita br.9, Zenica 72000
Tel. 032/ 44 92 35
Fax. 032/ 44 92 28
e-mail: erdin.doglod@sparkasse.ba

FILIJALA MOSTAR

Demirović Sanela
Husnije Repca bb, Mostar 88000
Tel. 036/ 50 18 06
Fax. 036/ 50 18 10
e-mail: sanela.demirovic@sparkasse.ba

FILIJALA VISOKO

Hadžimehanović Nedžad
Alije Izetbegovića 16, Visoko 71300
Tel. 032/ 73 03 53
Fax. 032/ 73 03 55
e-mail: nedzad.hadzimehanovic@sparkasse.ba

FILIJALA BIJELJINA

Kojadinović Željko
Dositeja Obradovića bb, 76300
Tel.  055 220873
Fax. 055 220 889
e-mail: zeljko.kojadinovic@sparkasse.ba

FILIJALA GORAŽDE

Omerbegović Enes
Trg Branilaca bb, Goražde 73000
Tel. 038 241 093
Fax. 038 241 099
e-mail: enes.omerbegovic@sparkasse.ba