VISA Business kartica

Kartica je namijenjena:
Zaposlenim osobama u preduzećima i institucijama koje su komitenti banke, a čiji zaposlenici imaju potrebu za plaćanjima na teret preduzeća u kojem su zaposleni.

Preduslov:
Otvoren transakcijski račun firme u banci.

Prednosti korištenja VISA Business Electron kartice:

 • plaćanje i podizanje gotovine bankomatima i POS terminalima širom svijeta - 24 miliona prodajnih mjesta u 170 zemalja,
 • kartica je praktična za plaćanja roba i usluga na poslovnim putovanjima:
      - putne karte (avionske, autobusne, i sl.);
      - hoteli, restorani, prodajni objekti;
      - poslovni ručkovi i troškovi reprezentacije;
      - kancelarijski materijal i sl.

Opcije korištenja:
Kartice svih korisnika se vežu za transakcijski račun kompanije u okviru raspoloživog salda na računu. Sve transakcije terete direktno transakcijski račun i evidentiraju na izvodima sa računa.
Svaka pojedinačna kartica je vezana za specijalni kartični račun na koji ovlašteno lice vrši prenos sredstava sa transakcijskog računa firme i time ograničava raspoloživi iznos sredstava na tim računima. Sve transakcije vršene putem kartica se evidentiraju na izvodima sa specijalnih kartičnih računa.

Dokumentacija koja vam je potrebna:

 • dokumenti potrebni za otvaranje transakcijskog računa (ukoliko firma nema otvoren račun u banci),
 • ispunjen Zahtjev za izdavanje VISA Business Electron kartice

Period izdavanja: 
Kartica se izdaje na period od 2 godine.

Dnevni limiti:

 • na bankomatima - 1000 KM,
 • na POS terminalima - 2000 KM,
 • maksimalni iznos za kupovinu - 2000KM,
 • kumulativno - 5000KM,
 • broj transakcija - 15.

Na zahtjev klijenta limiti se mogu povećati/smanjiti.

Usluge BEZ NAKNADE:

 • članarina,
 • izdavanje kartice za prvu godinu,
 • kupovina na POS terminalima u BiH i inostranstvu.

Aktiviranjem ove kartice, podržavate projekat „Jedna kartica, jedan novi osmijeh".