VISA Business kartica

Kartica je namijenjena:

Zaposlenim osobama u preduzećima i institucijama koje su komitenti Banke, a čiji zaposlenici imaju potrebu za plaćanjima na teret preduzeća u kojem su zaposleni.

 

Preduslov:

Otvoren transakcijski račun firme u Sparkasse Bank.

 

Prednosti korištenja VISA Business Electron kartice:

•   plaćanje i podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima širom svijeta - 24 miliona prodajnih mjesta u 170 zemalja,

•   praktično sredstvo plaćanja na poslovnim putovanjima - putne karte, troškovi reprezentacije, hotelski troškovi itd.

 

Opcije korištenja:

Svaka pojedinačna kartica je vezana za specijalni kartični račun na koji ovlašteno lice vrši prenos sredstava sa transakcijskog računa firme i time ograničava raspoloživi iznos sredstava na tim računima.

Sve transakcije vršene putem kartica se evidentiraju na izvodima sa specijalnih kartičnih računa.

 

Dokumentacija koja Vam je potrebna:

•   dokumenti potrebni za otvaranje transakcijskog računa (ukoliko firma nema otvoren račun u Banci),

•   ispunjen Zahtjev za izdavanje VISA Business Electron kartice.

 

Period izdavanja:

Kartica se izdaje na period od 2 godine.

 

Dnevni limiti:

•   na bankomatima - 1.000 KM,

•   na POS terminalima - 2.000 KM,

•   maksimalni iznos za kupovinu - 2.000 KM,

•   kumulativno - 5.000 KM,

•   broj transakcija - 15.

 

Na zahtjev klijenta navedeni limiti se mogu povećati/smanjiti.

 

Usluge BEZ NAKNADE:

•   članarina,

•   izdavanje kartice za prvu godinu,

•   kupovina na POS terminalima u BiH i inozemstvu.

 

Kao prva banka na BH tržištu uveli smo i 3D Secure sigurnosni standard, koji našim klijentima pruža najviši nivo zaštite prilikom kupovine putem interneta.

Visa, Maestro i MasterCard kartice koje izdaje Sparkasse Bank su sada ne samo prve, nego i jedine u BiH zaštićene ovim sigurnosnim standardom, kojeg na globalnom nivou primjenujuju kuće VISA International i MasterCard Worldwide, a poznat je  i pod nazivom "MasterCard SecureCode" ili "Verified by Visa".