Dugoročni investicijski kredit

Namjena ovog kredita je finanasiranje investicionih projekata, ulaganje u opremu, poslovne prostore i ostala stalna sredstva te finansiranje početnih ili dodatnih obrtnih sredstava u funkciji pokretanja investicionog projekta maksimalno 30% iznosa kredita.

Iznos kredita: 
U zavisnosti od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci banke. Maksimalno 80% ukupne vrijednosti investicije.

Rok otplate:
od 1 do 7 godina, duži rokovi mogući u zavisnosti od vrste, veličine i složenosti projekta.

Način otplate:
U jednakim mjesečnim, kvartalnim i polugodišnjim ratama glavnice ili anuitetima uz grace period do 12 mjeseci.