Hipotekarni krediti

U ponudi Sparkasse Bank na raspolaganju Vam stoje slijedeći krediti koji se obezbijeđuju hipotekom: