imageHalcom. Elektronsko bankarstvo za pravna lica.

Želite li da
-imate brži pristup bankarskim uslugama?
-obavljate transakcije iz ureda?
-vršite svakodnevne finansijske operacije kada Vama to odgovara?
-uštedite vrijeme?
-značajno smanjite troškove?

Halcom Vam daje mogućnost obavljanja finansijskih poslova u zemlji i inostranstvu sa računara na kojem je instalirana aplikacija.

Sistem elektronskog bankarstva omogućava korisnicima:

 • uvid u stanje i promet računa,
 • plaćanje obaveza putem platnih naloga sa tekućim datumom,
 • priprema naloga za plaćanje koji se mogu datirati sa kasnijim datumom,
 • spremanje pripremnjenih platnih naloga za višekratno korištenje,
 • generisanje izvoda i štampu potvrda za naloge,
 • sigurnost od neovlaštenog upada u bazu podataka.

Uslovi za pristup e-banking sistemu:

 • otvoren transakcijski račun,
 • klijent ne smije biti insolventan ili blokiran,
 • potpisana elektronska pristupnica, sa izjavom o preuzimanju odgovornosti za naloge ispostavljene putem elektronskog bankarstva.

Koje pogodnosti obuhvata besplatni startni paket?

 • besplatna instalacija,
 • obuka korisnika za rad sa elektronskim bankarstvom,
 • jedan čitač zaštitnih kartica,
 • jedna zaštitna kartica.

Minimalni tehnički zahtjevi:

 • Procesor Pentium II,- 20 MB slobodnog prostora na tvrdom disku,
 • Memorija 32 MB RAM,
 • Grafička kartica rezolucije 800x600,
 • COM ili USB port,
 • Pristup internetu,
 • Operativni sistem Windows 95/98/ME/2000/XP