Customer Desk i FX Proizvodi.

Želite izbjeći komplikovane procedure i visoke troškove kupovine i prodaje deviza putem inozemnih banaka? Alternativu Vam nudi naše Odjeljenje trgovanja koje sa Vama kotira fer-tržišnu cijenu.

 

Transakciju o kupovini ili prodaji jedne valute za drugu možete izvršiti u našoj Banci:

•   bez limita u iznosima,

•   uz mogućnost završavanja posla sa istim danom izvršenja,

•   uz pojednostavljene procedure.

 

Odaberite odgovarajući proizvod:

 

FX TODAY transakcija

•   kupovina ili prodaja jedne valute za drugu sa dospjećem istog dana kada je transakcija zaključena,

•   posao se zaključuje telefonom, fax-om ili e-mailom,

•   kurs u skladu sa trenutno važećim cijenama na međunarodnom bankarskom tržištu deviza.

 

FX SPOT TRANSAKCIJA

•   kupovina ili prodaja jedne valute za drugu sa dospjećem za dva radna dana od zaključenja transakcije,

•   kurs u skladu sa trenutno važećim cijenama na međunarodnom bankarskom tržištu deviza.

 

FX FORWARD

•   dogovor dvije strane o kupoprodaji deviza po unaprijed određenom kursu/tečaju na tačno određeni datum u budućnosti,

•   forward poslove je moguće raditi sa dospjećem dužim od dva radna dana,

•   klijent izvršava kupoprodaju deviza po povlaštenom kursu/tečaju na datum dogovoren u budućnosti,

•   posao se zaključuje telefonom, fax-om ili e-mailom,

•   predstavlja idealan proizvod za zaštitu budućih novčanih tokova.

 

FX ORDER

•   narudžba za kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu koja biva, izvršena tek kada i ukoliko se na tržištu

     dostigne kurs koji Vi unaprijed odredite,

•   vaša narudžba ostaje otvorena u toku radnog vremena i noći, sve dok se ne izvrši ili je Vi opozovete, što

     možete učiniti u svakom trenutku prije izvršenja,

•   postavljanje narudžbe vrši se telefonom, fax-om ili e-mailom.

Rado ćemo Vam dati detaljnije informacije, kontaktirajte nas:

Senad Buturović
Tel: +387/33 280 326
senad.buturovic@sparkasse.ba
Tarik Širbegović
Tel: +387/33 280 321
tarik.sirbegovic@sparkasse.ba