Customer Desk i FX Proizvodi.

Želite izbjeći komplikovane procedure i visoke troškove kupovine i prodaje deviza? 

Alternativu Vam nudi naše Odjeljenje trgovanja koje sa Vama nudi trenutni devizni kurs direktno sa svjetskog tržišta u okviru usluge Customer Desk.

Customer Desk.

Kupoprodaja deviza na svjetskom tržištu

Customer Desk (CD) je usluga kupoprodaje stranih valuta za račun klijenta po trenutnom deviznom kursu na svjetskom tržištu, a optimalna je za vas ako obavljate ino platne transakcije po različitim osnovama i imate potrebu za konverzijom valuta.

 

Uslovi za obavljanje ove vrste transakcija su:

 1. Otvoren transakcijski račun
 2. Otvoren devizni račun
 3. Pokriće u odgovarajućoj valuti i iznosu

Na koji način CD funkcioniše u praksi?

 1. Putem telefonskog razgovora ili e-maila tražite ponudu za kurs željene valute (svi tel. razgovori se snimaju).
 2. Ponuđeni kurs traje samo u toku telefonskog razgovora i podložan je stalnim izmjenama ovisno o kretanju na svjetskim tržištima.
 3. Nakon Vaše potvrde da Vam ponuđeni kurs odgovara, transakcija se zaključuje.
 4. Diler pravi zaključnicu dogovorenog posla i šalje Vam je putem e-maila ili fax-a na potpis.
 5. Nakon primitka potpisane zaključnice vrši se prebacivanje sredstava na Vaš račun.

 

Prednosti korištenja Customer Deska:

 1. Nema dodatnih ili skrivenih troškova
 2. Povoljniji kursevi
 3. Brzina obrade transakcija
 4. Mogućnost provjere kurseva više puta u toku dana
 5. Mogućnost kupovine ili prodaje deviza po željenom kurs

FX proizvodi koje Vam može ponuditi naš Customer Desk:

FX TODAY

 • Kupovina ili prodaja jedne valute za drugu sa dospijećem istog dana kada je transakcija zaključena
 • Posao se zaključuje telefonom, fax-om ili e-mailom
 • Kurs u skladu sa trenutno važećim cijenama na međunarodnom tržištu deviza

FX SPOT

 • Kupovina ili prodaja jedne valute za drugu sa dospijećem za dva radna dana od zaključenja transakcije
 • Kurs u skladu sa trenutno važećim cijenama na međunarodnom tržištu deviza

FX ORDER

 • Narudžba za kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu koja biva izvršena tek kada i ukoliko se na tržištu dostigne kurs koji Vi unaprijed odredite
 • Vaša narudžba ostaje otvorena u toku radnog vremena i noći sve dok se ne izvrši ili je Vi opozovete, što možete učiniti u svakom trenutku prije izvršenja
 • Postavljanje narudžbe vrši se telefonom, fax-om ili e-mailom.

FX FORWARD

Forward predstavlja dogovor između Banke i klijenta (pravnog lica) o kupoprodaji deviza po unaprijed određenom kursu na tačno određeni datum u budućnosti.

Na ovaj način kupujete /rezervišete sredstva po današnjem kursu, a zaduživanje i odobravanje Vaših računa se vrši na neki dan u budućnosti npr. za 1, 3, 6 ili 12 mjeseci.

Uslovi za obavaljanje ove vrste transakcija:

 1. Potpisivanje Okvirnog Ugovora
 2. Otvoren transakcijski i devizni račun
 3. Polaganje nenamjenskog depozita kao kolaterala

 

Visina depozita utvrđuje se u procentu prema tabeli:

Period

Od 1 do 3 mjeseca

Od 3 do 6 mjeseci

Od 6 do 12 mjeseci

Za sve iznose

6%

10%

15%

 

Ukoliko ste zaključili Forward na tri mjeseca u protuvrijednosti KM 100.000,00, potrebno je da osigurate KM 6.000,00 depozita, a ostatak sredstava obezbjeđujete tek na datum izvršenja transakcije.

 

Putem Forward-a možete:

 

 1. Kupiti/rezervisati USD po današnjem kursu, a dolarska sredstva ćete primiti na svoj devizni račun u budućem periodu (npr. tri mjeseca od zaključenog posla) i tada možete izvršiti svoja plaćanja.
 2. Dati nalog banci ukoliko cijena dolara dosegne 1,50 da izvrši kupovinu/rezervaciju  sredstava.

 

Prednosti korištenja Forward transakcija:

 

 1. Zaštita od negativnih tržišnih kretanja
 2. Fiksiranje budućih troškova
 3. Jednostavna procedura zaključenja posla putem telefona ili e-maila
 4. Ne morate obezbjediti cjelokupni iznos sredstava za pokriće kupovine USD na dan zaključivanja transakcije
 5. Možete dati nalog za kupovinu po cijeni koja Vam odgovara u bilo kojem momentu, pri čemu banka ne može garantovati da će kurs dosegnuti željeni nivo

 

Rado ćemo Vam dati detaljnije informacije, kontaktirajte nas:

Senad Buturović
Tel: +387/33 280 326
senad.buturovic@sparkasse.ba
Tarik Širbegović
Tel: +387/33 280 321
tarik.sirbegovic@sparkasse.ba