Najčešća pitanja o proizvodima Sparkasse Bank dd BiH

1. NA KOJI NAČIN MOGU DA PRISTUPIM  (ULOGUJEM SE) NETBANKING USLUZI?

 

Za pristupanje netBanking usluzi potrebno je da otvorite oficijelnu stranicu Sparkasse Bank dd BiH www.sparkasse.ba. U gornjem lijevom uglu kliknete na meni „netBanking“, nakon čega će se otvoriti novi ekran na kojem je potrebno odabrati  opciju „Kliknite za prijavu na netBanking!“. Dolazite na početnu stranicu gdje je potrebno da unesete Vaše korisničko ime i lozinku. Nakon unosa traženih podataka potrebno je da odaberete opciju „PRIJAVA“ i pojavit će Vam se prozor gdje je potrebno unijeti sigurnosni kod sa tokena.

Ukoliko imate bilo kakav problem prilikom pristupanja samoj aplikaciji i potrebna Vam je pomoć, molimo Vas da nas kontaktirate:

 

 

2. ČEMU SLUŽE  KORISNIČKO IME I LOZINKA?

 

Korisničko ime i lozinku dodjeljuje Vam Banka nakon potpisivanja Ugovora o korištenju netBanking usluge, a isti se koriste za pristupanje aplikaciji.

 

3. DA LI MOGU PROMIJENITI SVOJU LOZINKU?

 

Kada pristupite netBanking aplikaciji ,u gornjem desnom uglu se nalazi opcija POSTAVKE. Pritiskom na navedenu opciju nudi Vam se mogućnost promjene lozinke.

 

4. ŠTA JE TOKEN?

 

Token je sigurnosni uređaj koji osigurava tajnost i nepovrijedivost informacija o Vašim računima prilikom korištenja netBanking usluge.Token se koristi za identifikaciju korisnika prilikom ulaska u Sparkasse netBanking aplikaciju kao i za potpisivanje kreiranih naloga.

 

5. ŠTA JE OTP?

 

OTP (One time password) je jednokratni sigurnosni kod koji se generiše na tokenu.

 

6. ZABORAVIO SAM LOZINKU, ŠTA DA RADIM?

 

U slučaju da zaboravite korisničko ime ili lozinku potrebno je da  kontaktirate podršku korisnicima  na 033/280-300, gdje će Vam, u samo par minuta, biti dostavljena lozinka putem e-maila.Također nas možete kontaktirati i putem e-maila na netbanking@sparkasse.ba

 

7. VIŠE PUTA SAM UNIO POGREŠNU LOZINKU, ŠTA DA URADIM?

 

Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku (ili korisničko ime) Vaš račun se iz sigurnosnih razloga zaključava. Nakon 3 minute račun se automatski otključava i možete pokušati ponovo pristupiti netBanking aplikaciji. Račun također možete otključati pozivom Podrške korisnicima na broj 033/280-300 ili putem e-maila netbanking@sparkasse.ba

 

 

8. „KORISNIČKI RAČUN ZAKLJUČAN“ ŠTA TREBA DA URADIM?

 

Navedenu poruku ćete dobiti ukoliko ste tri ili više pute unijeli pogrešno korisničko ime ili lozinku ili jednokratni sigurnosni kod sa tokena. Korisnički račun se nakon 3 minute automatski otključava. Otključavanje se može izvršiti i pozivom na broj 033/280-300 ili putem e-maila  netbanking@sparkasse.ba

 

9. „TOKEN ZAKLJUČAN“

 

Navedenu poruku ćete dobiti ukoliko ste pet ili više puta generisali jednokratni sigurnosni kod sa tokena, a da pri tome niste pristupili aplikaciji, ili ste pet ili više puta unijeli pogrešan broj sa tokena.

Ukoliko zaključate Vaš token, potrebno je da se obratite u poslovnicu Sparkasse Bank dd BiH kako biste preuzeli novi.

 

 

10. KAKO KREIRATI NALOG?

 

Detaljno uputstvo na koji način se kreira nalog možete pronaći na 17. stranici Korisničkog uputstva za netBanking uslugu. Korisničko uputstvo možete pronaći na internet stranici Banke (link: http://www.sparkasse.ba/bs/netbanking). Pored navedenog, dodatne informacije i upute možete dobiti i ukoliko kontaktirate Podršku za korisnike pozivom na broj 033/280-300.

 

 

11.  KAKO SE KORISTI TOKEN ZA POTPISIVANJE NALOGA?

 

Nakon što popunite podatke o nalogu i odredite raspored naloga, potrebno je da odaberete opciju “Odmah potpiši“. Pritisnete zelenu tipku na tokenu i istu držite tri sekunde, na tokenu će se pojaviti kod koji je potrebno unijeti u predviđeno polje nakon čega je potrebno pritisnuti opciju „Provjeri“.Ukoliko je sve ispravno unešeno dobićete poruku „Nalog je uspješno potpisan.“

 

12.  KAKO ISPRINTATI REALIZOVANI NALOG?

 

Iz polja Odobreni nalozi porebno je da otvorite željeni nalog. U gornjem lijevom uglu odaberete opciju „Printaj nalog“, nakon čega ćete dobiti formu elektronskog virmana sa pečatom koji možete isprintati za vlastite potrebe ili u elektronskom formatu (PDF) pohraniti na Vašem računaru.

 

13. INFORMACIJE O NALOGU

 

Sve informacije o nalogu možete dobiti nakon što otvorite željeni nalog i u gornjem lijevom uglu odaberete opciju ‘I’.

 

14.  NALOG ODBIJEN

 

Ukoliko se dogodi da neki od naloga nije realizovan/odbijen, u pregledu naloga će Vam biti naveden i razlog odbijanja naloga. Ukoliko želite dodatne informacije ili pojašnjenja,  kontaktirajte Podršku za korisnike na broj 033/280-300 ili putem maila na adresu netbanking@sparkasse.ba.

 

15.  KAKO IZVRŠITI KONVERZIJU SREDSTAVA?

 

Detaljno uputstvo na koji način možete izvršiti konverziju novca možete pronaći na 33. stranici Korisničkog uputstva za netBanking uslugu. Korisničko uputstvo možete pronaći na internet stranici Banke (link: http://www.sparkasse.ba/bs/netbanking). Pored navedenog, dodatne informacije i upute možete dobiti i ukoliko kontaktirate Podršku za korisnike pozivom na broj 033/280-300.

 

16. KOJI SU TEHNIČKI PREDUSLOVI ZA KORIŠTENJE NETBANKINGA?

 

 • PC računar
 • Internet konekcija
 • Internet browser (Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 3.6+, Opera 10+, Chrome 5+, Safari     5.1.2+)
 • Korisničko ime, lozinka i token izdat od strane Banke
 • Adobe Reader 6.0 ili višu verziju
 • Flash Player  11.2 ili višu verziju

 


1. KOJE SU PREDOSTI KORIŠTENJA SMS INFO USLUGE?

 

Prednosti korištenja SMS Info usluge su:

 • vvid u vlastite finansije i obavljene transakcije
 • sigurnost u korištenju bankarskih usluga
 • kontrola i evidencija finansijskih tokova na Vašem računu
 • dostupnost informacija o raspoloživom stanju na Vašem računu 24/7
 • jednostavna i brza komunikacija sa bankom
 • obavijest o novim proizvodima i akcijama

 

2. KAKO SMS INFO USLUGA FUNKCIONIŠE?

 

Obavijest o promjeni stanja računa dostavlja se SMS porukom svaki put kada nastane promjena (uplata/isplata) na Vašem računu.


Za Upit o stanju na računu – pošaljete SMS  poruku sa sadržajem „TKR“ na broj 091 015 800 i dobit ćete SMS poruku sa informacijom o raspoloživom stanju na Vašem tekućem računu za taj dan.

 

3. NA KOJI BROJ TREBAM POSLATI PORUKU ZA UPIT O STANJU RAČUNA?

 

Ukoliko imate aktiviranu opciju Upit o stanju na računu, potrebno je da pošaljete SMS poruku sa sadržajem „TKR“ na broj 091 015 800, nakon čega ćete dobiti SMS poruku sa informacijom o raspoloživom stanju sredstava na Vašem računu u momentu slanja poruke.

 

4. DA LI I KOLIKO KOŠTA SLANJE SMS PORUKE ZA UPIT O STANJU NA RAČUNU?

 

Slanje SMS poruke za upit o stanju na računu je besplatno.

 

5. ŠTA PREDSTAVLJA IZNOS RASPOLOŽIVOG STANJA NA RAČUNU?

 

Za Vas to znači da ćete odmah znati koliko Vam je ostalo novca, skupa sa dozvoljenim prekoračenjem po tekućem računu, s kojim možete dalje vršiti plaćanja i kupovine.

 

6. NA KOJI NAČIN MOGU OTKAZATI USLUGU PRIMANJA MARKETINŠKIH PORUKA BANKE?

 

Ukoliko želite otkazati uslugu primanja marketinških poruka, potrebno je da pošaljete SMS poruku sa sadržajem „ODJAVA“ na broj 091 015 800. Slanje SMS poruke je besplatno.