Dokumentarno poslovanje

Želite smanjiti rizik Vašeg poslovanja na najmanju moguću mjeru?

U cilju zaštite interesa klijenta stavljamo na raspolaganje:

  • inkaso poslovi - poslovi dokumentarne naplate,
  • dokumentarni akreditiv,
  • okvirni kredit za izdavanje činidbenih garancija,
  • garancije.


Korisnici proizvoda dokumentarnog poslovanja i garancija su kreditno sposobni klijenti:

  • koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga,
  • koji se bave prodajom roba i vršenjem usluga u zemlji.