Disclaimer

Poštovani,

 

u nastavku su navedeni uslovi slanja informativnih materijala od strane Sparkasse Bank:

 

Sparkasse Bank može dostavljati informativne materijale primaocima koji su joj direktno ustupili kontakte:

u ličnom (usmenom ili elektronskom) kontaktu sa prodajnim osobljem Banke, putem online nagradnih igara, popunjavanjem bančinih online obrazaca na web stranici Banke ili drugim portalima ili na druge načine.

U slučaju da primaoc elektronskih i drugih informativnih materijala ne izvrši odjavu, a koju je Banka dužna obezbijediti u svim svojim elektronskim materijalima, Banka će podrazumijevati saglasnost primaoca poruke za dalje slanje/prijem informativnih materijala.

Primaoc se u svakom trenutku može odjaviti, nakon čega će Banka bez odlaganja obustaviti slanje informativnih materijala.

 

S poštovanjem,

 

Sparkasse Bank dd BiH