imageDepoziti

Depoziti po viđenju

Proizvod koji klijentima omogućava deponovanje sredstava na računu  bez određenog roka i bez određene namjene. Kao klijent banke slobodno raspolažete sredstvima, a svaka promjena – transakcija napravljena na računu evidentira se odmah.

Potrebnu dokumentaciju za otvaranje redovnog transakcijskog računa potražite na setu dokumentacije za otvaranje računa ( rezidenti ). 

Klijent banke je dužan obavještavati banku o svim statusnim i drugim promjenama koje nastanu nakon otvaranja transakcijskog računa.

Račun za posebne namjene

U svom poslovanju često možete imati potrebu otvaranja posebnog računa na kojem želite prikupljati sredstva za posebnu namjenu.
Račun za posebne namjene je račun koji se otvara na zahtjev klijenta i uz dostavu dokumenata koja opravdavaju otvaranje ovakvog vida računa (Odluka nadležnog organa).

Računi za nerezidente

Nerezidenti su pravne osobe koje imaju sjedište van Bosne i Hercegovine. Dokumentacija potrebna za otvaranje računa potražite na setu dokumentacije za otvaranje računa ( nerezidenti ).

Nerezidentni mogu polagati novac na račun, oročavati pod strandardnim uslovima, obavljati UPP i IPP u skladu sa zakonom

Oročeni  standardni depoziti

Oročeni depozit je proizvod koji klijentu omogućava deponovanje sredstava na određeni ugovoreni rok, uz znatno povoljniju kamatnu stopu nego na računima po viđenju.

U ponudi su dvije vrste oročenih depozita:

  • oročeni depozit sa automatskom prolongacijom,
  • oročeni depozit bez automatske prolongacije.

 

NOVO!

BONUS RAČUN u ponudi Sparkasse Bank!

Sparkasse Bank je obogatila svoju ponudu proizvoda namjenjenu svim segmentima pravnih lica.
Ukoliko ste pravno lice registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili dioničarsko društvo, novokreirani proizvod- bonus  račun je baš za Vas.
Ovaj novi proizvod Vam omogućava deponovanje slobodnih novčanih sredstava na unaprijed definisan rok uz mogućnost neograničenog broja uplata i isplata na rok od 60 mjeseci u KM ili EUR valuti.

Sve dodatne informacije o ovom proizvodu potražite kod našeg stručnog osoblja u Vama najbližoj poslovnici naše banke.