Depozitarni poslovi

Sparkasse Bank dd obavlja depozitarske poslove za profesinalne učesnike na tržištu kapitala
Depozitarske usluge za profesionalne posrednike mogu koristiti brokerske – dilerske kuće, društva za upravljanje inevsticionim fondovima ( uzajamni fondovi, investicioni fondovi, penzioni fondovi...), emitenti vrijednosnih papira, domaća i strana, fizička i pravna lica.

Sparkasse Bank dd asistira svojim klijentima sa dodatnim servisima te za njih vrši depozitarne usluge u vezi sa tender ponudama i dokapitalizacijama (putem javne ponude i zatvorene prodaje).

Depozitarske usluge obuhvataju:

  • novčane transakcije po osnovu prometa vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu,
  • otvaranje namjenskih računa,
  • osiguranje uslova za upis vrijednosnih papira,
  • otvaranje privremenog računa za deponovanje uplata po osnovu upisa vrijednosnih papira.

Zatvorena emisija vrijednosnih papira za Bosnalijek dd.