imageBrzi krediti na ATM bankomatima

Namjena kredita:

Ovaj jedinstveni proizvod na našem tržištu omogućava vam da:

  • podižete manje iznose kredita bez kamate iz odobrenog limita kada vi to želite
  • birate na koliko rata želite kredit 3, 6, 9 ili 12
  • koristite mogućnost odgode plaćanja do 50 dana

Iznos limita:
Od 300 do 4.000 KM

Na koji način funkcioniše GOTOVINSKI kredit na bankomatu?

  • Na zahtjev klijenta Banka odobrava limit za gotovinski kredit na bankomatu u rasponu od 300 KM do 4.000 KM ovisno o vašoj kreditnoj sposobnosti. Limit se odobrava bez sudužnika, osim u izuzetnim slučajevima kada Banka može zatražiti dodatni instrument obezbjeđenja.
  • Odobreni limit koristite podizanjem manjih iznosa kredita (jednog ili više) na bilo kojem bankomatu Sparkasse Bank, koristeći debitnu karticu banke (Visa Electron ili Maestro club). Na izborniku bankomata jednostavno unesete iznos željenog kredita pri čemu je minimalan iznos 300 KM, a maksimalan je jednak vašem odobrenom limitu.
  • Kredite podignute na bankomatu koristite bez kamate uz jednokratnu naknadu ovisno o broju odabranih rata. Naknada se automatski naplaćuje prilikom transakcije na bankomatu.
  • Broj i iznos kredita koje podižete, kao i broj rata uslovljen je Vašom kreditnom sposobnošću, a na bankomatu Vam je prikazan kroz opciju „raspoloživi iznos za rate“.
  • Otplata Vaših rata, obavlja se automatizmom svakog 20-og u mjesecu sa raspoloživog stanja Vašeg tekućeg računa, o čemu Vas Banka obavještava kroz redovne mjesečne izvode po tekućem računu.
  • OtplatamaVaših pojedinačnih kredita, oslobađate raspoloživi limit kao i „raspoloživi iznos za rate“ čime stvarate mogućnost za podizanje novih kredita.

Više informacija o navedenim troškovima, kreditnim proizvodima te visinama naknada, možete dobiti od našeg kreditnog savjetnika ili direktno pozivom na broj Info centra 033 280 300.