Dokumentarni akreditiv

Najsigurniji način obezbjeđenja plaćanja u međunarodnom poslovanju koji maksimalno štiti kako kupca tako i prodavca.

 

Ako ste KUPAC/UVOZNIK:

Vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga/roba otpremljena u dogovorenoj količini, kvalitetu te ugovorenom roku.

 

Izdavanje konfirmiranog akreditiva uz konfirmaciju strane banke.

 

Rok:         Do 6 mjeseci (duži rok je moguć u zavisnosti od prirode transakcije koja je ovim pokrivena).

Iznos:       Ovisi o osnovnom komercijalnom poslu.

Isplata:    Plaćanje koje se vrši korisniku na datum dospjeća po akreditivu.

 

Ako ste IZVOZNIK:

Korištenje dokumentarnog akreditiva Vam osigurava sigurnu naplatu Vašeg potraživanja pod uslovom da isporučite robu/uslugu uz prezentaciju urednih dokumenata u skladu sa uvjetima iz akreditiva.

 

Iznos:       Zavisi od osnovne komercijalne transakcije.

Isplata:    Odobrenje klijentovog računa nakon što se prime sredstva od banke izdavaoca akreditiva.