Dokumentarni akreditiv

Najsigurniji način obezbjeđenja plaćanja u međunarodnom poslovanju koji maksimalno štiti kako kupca tako i prodavca.

Ako ste KUPAC / UVOZNIK

Vaši interesi su osigurani jer će se isplata ugovorene svote izvršiti tek nakon što prodavatelj (izvoznik) dokumentima dokaže da je usluga/roba otpremljena u dogovorenoj količini, kvalitetu te ugovorenom roku.
Izdavanje konfirmiranog akreditiva uz konfirmaciju strane banke.

Rok:
Do 6 mjeseci
*duži rok je moguć u zavisnosti od prirode transakcije koja je ovim pokrivena.

Iznos:
Ovisi o osnovnom komercijalnom poslu.

Isplata: 
Plaćanje koje se vrši korisniku na datum dospjeća po akreditivu.

 

Ako ste IZVOZNIK

Korištenje dokumentarnog akreditiva Vam osigurava sigurnu naplatu Vašeg potraživanja pod uslovom da isporučite robu/uslugu uz prezentaciju urednih dokumenata u skladu sa uvjetima iz akreditiva.

Iznos:
Zavisi od osnovne komercijalne transakcije.

Isplata:
Odobrenje klijentovog računa nakon što se prime sredstva od banke izdavaoca kredita.