Zapošljavanje

Želite raditi u motivirajućem okruženju, želite promijeniti posao ili ga još uvijek tražite?
Pošaljite nam Vašu molbu, pohranit ćemo je u našu bazu otvorenih molbi i pozvati Vas kada se ukaže potreba za osobama Vaših kvalifikacija.

Sparkasse Bank dd BiH
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
Tel: 033 280 423; Fax: 280 230
Email: posao@sparkasse.ba