imageVISA Business Revolving kartica

Kartica je namijenjena:

Pravnim licima koja imaju otvoren transakcijski račun kod Banke, posebno komanije čiji rukovodioci i odabrani uposlenici redovno vrše plaćanja i/ili podižu sredstva sa računa kompanije.

 

Preduslov:

Otvoren transakcijski račun firme u Sparkasse Bank.

 

Prednosti korištenja VISA Business Revolving kartice:

•   plaćanje u zemlji i inozemstvu kao i na internetu,

•   podizanje gotovine na bankomatima širom svijeta,

•   kartica je praktična za plaćanja roba i usluga na poslovnim putovanjima:

»    putne karte,

»    hoteli, restorani, prodajni objekti,

»    poslovni ručkovi i troškovi reprezentacije,

•   kancelarijski materijal i sl.

 

Opcije korištenja:

Kartice svih korisnika se vežu za posebnu revolving partiju kredita i raspoloživi iznos unutar iste.

Sve transakcije evidentiraju se na izvodu tog namjenskog računa.

 

Dokumentacija koja Vam je potrebna:

•   dokumenti potrebni za otvaranje transakcijskog računa (ukoliko firma nema otvoren račun u Banci),

•   dokumentacija odobrenog revolving kredita,

•   ispunjen Zahtjev za izdavanje VISA Business Revolving kartice.

 

Period izdavanja:

Kartica se izdaje na period od 2 godine.

 

Dnevni limiti:

•   na bankomatima -  1.000 KM,

•   na POS terminalima - 2.000 KM,

•   maksimalni iznos za kupovinu - 2.000 KM,

•   kumulativno - 5.000 KM,

•   broj transakcija - 15.

 

Usluge BEZ NAKNADE:

Kupovina na POS terminalima u BiH i inozemstvu
- 24 miliona prodajnih mjesta u 170 zemalja.