imageVISA Business Revolving kartica

Kartica je namijenjena:
Pravnim licima koja imaju otvoren transakcijski račun kod Banke, posebno komanije čiji rukovodioci i odabrani uposlenici redovno vrše plaćanja i/ili podižu sredstva sa računa kompanije.


Preduslov:
Otvoren transakcijski račun firme u Banci.


Prednosti korištenja VISA Business Revolving kartice:
● plaćanje u zemlji i inozemstvu kao i na Internetu
● podizanje gotovine na bankomatima širom svijeta
● kartica je praktična za plaćanja roba i usluga na poslovnim putovanjima:
- putne karte
- hoteli, restorani, prodajni objekti
- poslovni ručkovi i troškovi reprezentacije
- kancelarijski materijal i sl.


Opcije korištenja:
Kartice svih korisnika se vežu za posebnu revolving partiju kredita i raspoloživi iznos unutar iste. Sve transakcije evidentiraju se na izvodu tog namjenskog računa.


Dokumentacija koja Vam je potrebna:
● dokumenti potrebni za otvaranje transakcijskog računa (ukoliko firma nema otvoren račun u Banci)
● dokumentacija odobrenog revolving kredita
● ispunjen Zahtjev za izdavanje VISA Business Revolving kartice


Period izdavanja:

Kartica se izdaje na period od 2 godine.


Dnevni limiti:
● na bankomatima - 1.000 KM
● na POS terminalima - 2.000 KM
● maksimalni iznos za kupovinu - 2.000 KM
● kumulativno - 5.000 KM
● broj transakcija - 15 


Usluge BEZ NAKNADE:
Kupovina na POS terminalima u BiH i inozemstvu - 24 miliona prodajnih mjesta u 170 zemalja