Trajni nalog

Usluga Sparkasse Trajni nalog omogućava automatsko plaćanje obaveza i/ili izvršenje plaćanja sa računa klijenta u korist računa otvorenog u našoj banci ili kod druge banke. Plaćanje po trajnom nalogu izvršava Banka po nalogu klijenta, u ime i za račun klijenta. 

Trajni nalog možete jednostavno i brzo otvoriti u najbližoj poslovnici Sparkasse Bank, a mogućnost otvaranja imaju svi klijenti Sparkasse Bank koji imaju otvoren i aktivan tekući i/ili a vista štedni račun u banci. 

Vrste trajnog naloga koje ste u mogućnosti ugovoriti su: 

 • trajni nalog za prijenos sredstava između računa u Banci
 • trajni nalog za prijenos sredstava u korist računa u drugim bankama
 • ElGato trajni nalog- prijenos sredstava u korist pravnih lica, a za svrhu izmirenja obaveza po režijskim računima. 

Prednosti korištenja ove usluge:

 • ušteda novca- troškovi transkacija realizovanih putem usluge trajnog naloga su znatno niži u odnosu na transkacije realizovane na šalterima Banke
 • ušteda vremena- korištenjem usluge trajnog naloga izbjegavate odlaske u poslovnice, čekanje u redovima i razmišljanje o promjenjivim iznosima plaćanja
 • planiranje troškova- korištenjem ove usluge ne morate pamtiti datum dospijeća i žuriti s plaćanjem, jer se novac automatski na taj dan prenosi s Vašeg računa te tako nikada ne kasnite s plaćanjem

Prilikom otvaranja trajnog naloga sami određujete uslove plaćanja i to:

 • primatelja plaćanja - broj računa na koji se sredstva prenose)
 • iznos plaćanja- potrebnoj je odrediti fiksni iznos koji se prenosi trajnim nalogom, ali isto tako moguće je odrediti i varijabilni iznos u zavisnosti koji tim trajnog naloga se ugovara ( npr. trajni nalog za uplatui minimalnog iznosa duga po kreditnoj kartici)
 • dinamiku plaćanja- mjesečno, kvartalno i sl, kao i datum plaćanja
 • razdoblje trajanja- moguće je ograničiti trajanje izvršenja naloga, a ako se ne ograniči izvršit će se do opoziva

Ugovaranje trajnog naloga za prijenos deviznih sredstava/ konverziju moguće je samo između računa istog vlasnika otvorenih u Sparkasse Bank. Klijent je u obavezi da na računu ima dovoljno raspoloživih sredstava kako bi Banka bila u mogućnosti realizovati dospijeće trajnog naloga. 

 

ElGato trajni nalog

ElGato trajni nalog je vrsta naloga gdje Banka u Vaše ime za Vaš račun obavlja plaćanje u korist pravnih lica čiji su iznosi i datumi dospijeća promijenjivi, a koje određuje pravno lice. Ovaj trajni nalog možete ugovoriti za izmirenje obaveza po režijskim računima firmi koje su omogućile ispostavu svojih računa putem ElGato portala. 

Više informacija o ElGato portalu i prednostima korištenja istog možete saznati putem linka: www.elgato.ba. 

ElGato trajni nalog trenutno možete ogovoriti za automatsko izmirenje obaveza po računima firmi:

 • KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
 • Alba Zenica d.o.o.