imageRobni/ potrošački kredit

Želite kupiti novi namještaj, nove kućanske aparate, novi automobil, steći dodatno obrazovanje? Ne možete da odolite zovu egzotičnog putovanja?                                                       

Namjena kredita: 

Robni krediti su kredti čija je namjena finansiranje kupovine roba široke potrošnje, turističkih aranžmana, školarina, studija, automobila i sl. na temelju predračuna trgovca.

Korisnici kredita moraju biti osobe sa stalnim zaposlenjem.

Ukoliko je riječ o studentima koji žele finansirati studij a nisu u radnom odnosu,  podnosilac kredita može biti neko drugo lice, stalno zaposleno.

Iznos kredita:

  • U visini predračuna/računa, max. do 5.000 KM

Rok otplate:

  • Do 5 godina

Instrumenti obezbjeđenja: 

  • mjenica
  • saglasnost o zapljeni

Za realizaciju kreditnog zahtjeva obavezno je dostaviti predračun/račun koji dokazuje i potvrđuje namjenu kredita.

Krediti koji nisu obezbijeđeni hipotekom: 

  • naknada za obradu kredita
  • trošak mjenice
  • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
  • polica riziko osiguranja za kredit/ polica životnog osiguranja
  • trošak zaloga depozita (ako je obezbjeđenje kredita depozit)
  • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda) 

Više informacija o navedenim troškovima, kreditnim proizvodima te visinama naknada, možete dobiti od našeg kreditnog savjetnika ili direktno pozivom na broj Info centra 033 280 300.