imageNenamjenski kredit za penzionere

Vodeći računa o potrebama i mogućnostima naših penzionera i umirovljenika, Sparkasse Bank je za penzionere koji svoja primanja ostvaruju preko računa u Banci pripremila ponudu kredita.

Namjena kredita:

Kredit za penzionere predstavlja nenamjenski kredit namijenjen isključivo korisnicima penzija (mirovina) koji svoje penzije (mirovine) primaju preko tekućeg računa u Sparkasse Bank.

Iznos kredita:

 • Do 60.000 KM

Rok otplate:

 • Do 10 godina

Instrumenti obezbjeđenja: 

 • mjenica
 • saglasnost o zapljeni

I jedan od fleksibilnih intrumenata koji sami birate: 

 • 10% depozita (depozit se može oročiti iz sredstava kredita)  ili
 • kreditno sposoban sudužnik ili
 • polica osiguranja sa otkupnom vrijednosti (minimalna otkupna vrijednost 10% iznosa kredita)
 • polica osiguranja od rizika smrti

Dospijeće posljednjeg anuiteta kod ovih kredita ne smije prelaziti starosnu dob penzionera do 75 godina.                  

Penzija sa Sparkasse, dovodi do pune kase!

 

Krediti koji nisu obezbijeđeni hipotekom: 

 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • polica riziko osiguranja za kredit/ polica životnog osiguranja
 • trošak zaloga depozita (ako je obezbjeđenje kredita depozit)
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda) 

 

Više informacija o navedenim troškovima, kreditnim proizvodima te visinama naknada, možete dobiti od našeg kreditnog savjetnika ili direktno pozivom na broj Info centra 033 280 300.