Nenamjenski hipotekarni krediti

Nenamjenski hipotekarni kredit je pravo rješenje, koje će Vam jednostavno osigurati sredstva za Vaše poslovne i privatne poduhvate!

Namjena kredita:

Nenamjenski hipotekarni kredit predstavlja proizvod kod kojeg je kao instrument osiguranja obavezna hipoteka na nekretnini, a namjenu utroška sredstava kredita nije potrebno dokazivati.

Iznos kredita:

 • ovisno o kreditnoj sposobnosti (maksimalni iznos nije ograničen)/ KM

Rok otplate:

 • do 20 godina

Instrumenti obezbjeđenja: 

 • mjenica
 • saglasnost
 • hipoteka na nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara

 

Krediti obezbijeđeni hipotekom: 

 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda)
 • polisa osiguranja imovine u slučaju kredita sa hipotekom
 • troškovi pribavljanja ZK izvadka
 • troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • troškovi poreznih uvjerenja
 • trošak notara
 • trošak procjene vrijednosti nekretnine

 

Više informacija o navedenim troškovima, kreditnim proizvodima te visinama naknada, možete dobiti od našeg kreditnog savjetnika ili direktno pozivom na broj Info centra 033 280 300.