imageMedo štedo! Najbolji prijatelj sigurne dječije štednje.

Sparkasse Bank u svojoj ponudi ima posebno kreirane štedne proizvode za djecu, ali  i drugarski lik Mede Štede koji najmlađima nastoji približiti pojam štednje na zabavan način.

Medo Štedo dječiju štednju ugovara roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici Sparkasse Bank dd BiH. 

Naša dječija štednja ima za cilj da djeca sa štednjom povezuju pozitivno iskustvo, i tako Vam olakša  stvaranje štedne navike kod njih.

Ako želite doprinijeti finansijskoj sigurnosti Vaših najmlađih u budućnosti te ih istovremeno učiti o štednji na lijep način, odaberite jedan od dječijih štednih modela Sparkasse Bank. 

Na raspolaganju Vam je: 

1)    Standardna oročena dječija štednja u KM ili EUR valuti 

Ima osnovne karakteristike oročene štednje, ali sadrži posebne uslove i pogodnosti za djecu:

  • kamatne stope su u prosjeku povoljnije, jer su jedinstvene na sve iznose, znači ne zavise od iznosa oročenja. Na ovaj način Banka želi ohrabriti na štednju sve one koji odgovorno razmišljaju - neovisno da li imate manji ili veći iznos na raspolaganju, počnite tako što ćete novac položiti na štedni račun na ime Vašeg djeteta.
  • minimalan iznos štednje je 100 KM, a rokovi oročenja isti kao i kod standardne štednje.  

Sve do punoljetstva djeteta sredstvima na dječijoj štednji raspolažete Vi, a sa navršenih 18 godina prava raspolaganja sredstvima prelazi na Vaše dijete.

2)    Otvorena dječija štednja

Ima iste osnovne karakterisitike kao i otvorena štednja za odrasle. Daje Vam mogućnost da štedite za svoje dijete pojedinačnim uplatama na štedni račun, prema iznosu i dinamici koje sami odredite, a pri tome ostvarujete prihod od kamate.

Posebni uslovi i pogodnosti ovog modela dječije štednje: 

  • otvaranjem trajnog naloga*, možete odrediti fiksni mjesečni iznos koji će banka automatski prebacivati sa Vašeg tekućeg računa na štedni račun Vašeg djeteta. Tako će se iznos štednje sa vremenom povećavati i prihod po kamati rasti, bez da uopšte dolazite u banku.

U slučaju potrebe, možete neograničen broj puta podići novac sa računa bez razročavanja, uz uslov da na računu uvijek ostane minimalan iznos od 10 KM! Također, omogućeno Vam je i zatvaranje ovog štednog proizvpda prije ugovorenog roka.**

  • Rok oročenja je minimalno 12 mjeseci, a maksimalan do punoljetsva djeteta
  • kamatna stopa fiksna je i jedinstvena bez obzira na iznos i rok oročenja.

*  Usluga trajnog naloga nije uključena u štedni model i dodatno se naplaćuje. 

** Klijenta očekuje trošak naknade za prijevremeno zatvaranje štednog računa.