imageKrediti

Kroz različite modele finansiranja Sparkasse Bank će nastojati Vaše svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima uskladiti s prirodom i dinamikom Vašeg života.

U našoj ponudi stoje Vam na raspolaganju slijedeći krediti:

 • nenamjenski gotovinski krediti,
 • stambeni krediti,
 • zamjenski krediti,
 •  robni/ potrošački krediti,
 • krediti za penzionere.

Napomena:

Vrijednost 6M Euribor-a:

 • za period 01.01.2016. – 30.06.2016. -  iznosi  - 0,041%

Vrijednost 12M Euribor-a:

 • za period 01.01.2016. – 30.06.2016. -  iznosi 0,163%

 

Krediti koji nisu obezbijeđeni hipotekom: 

 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • polica riziko osiguranja za kredit/ polica životnog osiguranja
 • trošak zaloga depozita (ako je obezbjeđenje kredita depozit)
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda) 

 

Krediti obezbijeđeni hipotekom: 

 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda)
 • polisa osiguranja imovine u slučaju kredita sa hipotekom
 • troškovi pribavljanja ZK izvadka
 • troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • troškovi poreznih uvjerenja
 • trošak notara
 • trošak procjene vrijednosti nekretnine