imageKrediti

Kroz različite modele finansiranja Sparkasse Bank će nastojati Vaše svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima uskladiti s prirodom i dinamikom Vašeg života.

U našoj ponudi stoje Vam na raspolaganju slijedeći krediti:

  • nenamjenski gotovinski krediti,
  • stambeni krediti,
  • zamjenski krediti,
  •  robni/ potrošački krediti,
  • krediti za kupovinu vozila,
  • krediti za finansiranje obrazovanja,
  • krediti za čuvanje matičnih ćelija,
  • krediti pokriveni depozitom,
  • krediti obezbijeđeni policom osiguranja sa otkupnom vrijednosti
  • krediti za penzionere.

Napomena:
Za period 01.07.-31.12.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,303%.