imageKrediti za čuvanje matičnih ćelija

Zaštitite budućnost Vaših najmilijih uz Sparkasse Bank kredite za čuvanje matičnih ćelija!

Namjena kredita:

Krediti su namijenjeni isključivo finansiranju usluge čuvanja matičnih ćelija, kod ovlaštenih kompanija s kojima Sparkasse Bank ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji. 

Iznos kredita:

 • U visini predračuna/ KM

Rok otplate:

 • Do 10 godina

Instrumenti obezbjeđenja:

 • mjenica
 • saglasnost o zapljeni

I jedan od fleksibilnih instrumenata koji sami birate: 

 • polica osiguranja
 • 10% depozita od iznosa kredita( depozit se može oročiti iz sredstava kredita)
 • kreditno sposoban sudužnik
 • polica osiguranja sa otkupnom vrijednosti (minimalna otkupna vrijednost 10% iznosa kredita)

Za realizaciju kreditnog zahtjeva obavezno je dostaviti predračun/fakturu koja dokazuje i potvrđuje namjenu kredita.

Partneri Sparkasse Bank u realizaciji kredita za čuvanje matičnih ćelija:

 1. Family Plus d.o.o.
 2. MEDIMPEX d.o.o.
 3. CORD IPS d.o.o.

Za više informacija o usluzi čuvanja matičnih ćelija, posjetite oficijelne internet stranice naših partnera:

Krediti koji nisu obezbijeđeni hipotekom: 

 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • polica riziko osiguranja za kredit/ polica životnog osiguranja
 • trošak zaloga depozita (ako je obezbjeđenje kredita depozit)
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda) 

Više informacija o navedenim troškovima, kreditnim proizvodima te visinama naknada, možete dobiti od našeg kreditnog savjetnika ili direktno pozivom na broj Info centra 033 280 300.