Jedna kartica, jedan novi osmijeh!

Sparkasse Bank u velikoj humanitarnoj akciji: Za svaku novoizdatu karticu banka uplaćuje vrijedne donacije porodilištima u BiH!

Kroz humanitarni projekt, nazvan „Jedna kartica, jedan novi osmijeh“, Sparkasse Bank planira do kraja 2014. godine porodilištima u BiH donirati 50.000 KM!

Humanitarni projekt pod nazivom „Jedna kartica, jedan novi osmijeh“ počinje 20.10.2014.g., a završava 31.12.2014.g. U tom periodu Sparkasse Bank će za svaku novoizdatu kreditnu karticu izdvojiti 50 KM, a za svaku novoizdatu debitnu karticu 10 KM, a novac iz fonda će direktno biti uplaćivan porodilištima u BiH.

 

Donacije će biti namjenski korištene za kupovinu savremenih aparata i opreme koja će uveliko doprinijeti kvalitetnijem tretmanu i ugodnijem boravku porodilja i beba u porodilištima. Sa dinamikom uplata i iznosom donacija za svako porodilište, javnost i klijenti će biti upoznavani periodično kroz elektronske i štampane medije, kao i preko Web i Facebook stranice Sparkasse Bank. Kartice koje su uključene u humanitarni projekt su: MasterCard Gold Debit, MasterCard Debit, Shop and Fun kartica, te Visa revolving kreditne kartice za stanovništvo i  pravna lica.

Akcija „Jedna kartica, jedan novi osmijeh“ je samo još jedna u nizu humanitarnih akcija koje Sparkasse Bank sprovodi na nivou Bosne i Hercegovine kroz provođenje misije koja je zasnovana na društveno odgovornom poslovanju.

Banka će na ovaj način samo u ovoj godini izdvojiti više od 350.000 KM za pomoć stanovništvu i obnovu infrastrukture u poplavljenim područjima, kao i za pomoć mnogim marginaliziranim skupinama.