Faktoring proizvodi u usluge

Domaći regresni faktoring

Posao u kojem se javljaju tri sudionika iz iste države: Klijent, Faktor i Kupac. Domaći faktoring je skupina proizvoda za Klijente koji s Kupcima ugovaraju odgodu plaćanja minimalno 15 dana.

  1. Klijent (Vaše društvo) Kupcu isporučuje robu/uslugu i ispostavlja račun
  2. Klijent isporučuje Factoru original računa zajedno sa Zahtjevom za factoring
  3. Factor provjerava bonitet Kupca
  4. Factor uplaćuje avans u visini 80 – 95% nominalne vrijednosti računa na račun Klijenta
  5. Po dospijeću potraživanja Kupac izvršava plaćanje na račun Factora
  6. Nakon naplate potraživanja Factor isplaćuje Klijentu preostali dio računa (garantni fond)

U čemu je razlika finansiranja putem factoringa u odnosu na kredit banke?

Finansiranje putem factoringa temelji se na Vašoj kratkoročnoj imovini – potraživanjima, koja ustupate Factoru, te se finansiranje temelji prvenstveno na bonitetu Vašeg Kupca, a manje na kreditnoj sposobnosti Vašeg društva. Finansiranjem putem factoringa ne dolazi do dodatnog zaduživanja što je slučaj kod finansiranja putem kredita banke jer koristite sredstva koja već imate tj. potraživanja.

Proces odobrenja factoring proizvoda je mnogo brži nego proces odobrenja i isplate kreditnih sredstava. Nakon što nam dostavite potrebnu dokumentaciju, kroz samo nekoliko dana ćemo izvršiti analizu iste, te ukoliko su sulovi za faktoring ispunjeni pristupamo potpisivanju Ugovora o faktoringu i isplati sredstava u roku od jednog dana.

 

Koji se instrumenti osiguranja koriste u factoringu?

Factor uzima samo mjenice Klijenata kao instrumente osiguranja plaćanja.