Dobrodošli u E-korner Sparkasse Bank!

Sparkasse Bank je za Vas posebno označila i dizajnirala dio svojih poslovnica sa savremenim uređajima (laptop, mobilni telefon i tablet) koji Vam omogućavaju samostalno informisanje o proizvodima i uslugama, kao i samostalno korištenje bankarskih usluga, prvenstveno Internet i mobilnog bankarstva.

Putem E-kornera možete pristupi:

  • demo verzijama Sparkasse mBankinga i netBankinga
  • informativnim sadržajima Sparkasse Bank
  • netBaking usluzi.

Ukoliko Vam bude potrebna pomoć prilikom korištenja uređaja na E-korneru, naše ljubazno osoblje će Vam uvijek stajati na raspolaganju. 

 

Pun pogodak iz E-kornera Sparkasse Bank!Ovako dizajnirani E-korneri se nalaze u našim sljedećim poslovnicama:

POSLOVNICA ADRESA
Poslovnica Bihać - Centar Hasana Kjafije Pruščaka bb
Poslovnica Sarajevo - Ferhadija Ferhadija br. 23
Poslovnica Goražde Alije Hodžića br. 3
Poslovnica Mostar Husnije Repca bb
Poslovnica Mostar Zapad Kralja Tvrtka br. 12
Poslovnica Sarajevo - Importane Zmaja od Bosne br. 7
Poslovnca Sarajevo - Ilidža Samira Ćatovića Kobre br. 2
Poslovnica Tuzla - filijala Aleja Alije Izetbegovića br. 2
Poslovnica Visoko Alije Izetbegovića br. 16
Poslovnica Zenica - filijala Maršala Tita br. 9
Poslovnica Sarajevo - Vogošća Jošanička bb
Poslovnica Sarajevo -  Dobrinja Dobrinjske bolnice br. 11
Poslovnica Prijedor Svetosavska bb
Poslovnica Sanski Most Mahala br. 2
Poslovnica Travnik Bosanska br. 121
Poslovnica Maglaj Viteška bb
Poslovnica Tešanj Trg Alije Izetbegovića bb
Poslovnica Ključ Branilaca BiH  bb
Poslovnica Novo Sarajevo Malta br.29
Poslovnica Lukavac Septembarska bb 
Poslovnica Jelah Titova Ulica bb Jelah 
Poslovnica Vitez PC - 96 bb.
Poslovnica Bijeljina Filipa Višnjića br. 1
Poslovnica Bihać Ozimice H.K. Pruščaka bb, OZIMICE
Poslovnica Brčko Bulevar mira br. 30
Poslovnica Živinice Alije Izetbegovića 22
Poslovnica Cazin Trg Zlatnih ljIljana bb
Poslovnica Doboj Nemanjina br.64