Poštovani, 

u nastavku Vas obavještavamo o dobitnicima nagradne igre. 

Dobitnici prvog kruga izvlačenja su: 

 • Željko Knežević           
 • Senad Selimović                    
 • Sandra Kurtović              
 • Elza Mehinagić                 
 • Biljana Grujić        
 • Fatima Memčić               
 • Zinaida Šaković               
 • Aner Kišić                          
 • Jasmina Brgović Deović              
 • Amor Dedić                               

Dobitnici drugog kruga izvlačenja su: 

 • Mirsad Hasečić
 • Maida Mujčinović 
 • Damir Buljubašić
 • Alen Kovačević
 • Selma Kadić
 • Nedim Hromo
 • Marko Kovačević 
 • Sabina Zuberi
 • Erna Sulejmanović
 • Halima Ćelebić

Dobitnici trećeg kruga izvlačenja su: 

 • Fatima Grabus
 • Anel Smajić
 • Samra Jarkoč Delalić 
 • Aida Japić 
 • Adnan Nazifović 
 • Nurudin Sadiković
 • Natalija Stijaković 
 • Harun Zejnić
 • Semir Mujezinović 
 • Ramiz Hamzić

Dobitnici trećeg kruga izvlačenja su: 

 • Hasan Altumbabić
 • Enver Brica
 • Asifa Čerim
 • Amel Ramić 
 • Sandra EL-Rousan
 • Adisa Pezo
 • Srđan Ilić
 • Sumedija Subašić 
 • Nedžad Okanović
 • Elvir Fazlić

 

Vaša, 

Sparkasse Bank