Cijena faktoringa

Cijena faktoringa u Sparkasse bank dd BiH sastoji se od factoring naknade i factoring kamate, koje ovise o iznosu ustupljenih potraživanja.

Sparkasse Bank dd BiH tokom 2017. godine promotivno sve klijente oslobađa administrativne naknade.